Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Codziennie jedna na pięć kobiet staje się ofiarą przemocy!

25 listopada obchodzimy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Niestety zjawisko to przybrało na sile w pandemii. Jak walczyć z przemocą wobec kobiet? Kogo prosić o pomoc?