ageizm

Ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek

Nieznajomość technologii, mniejsza efektywność pracy, niedopasowanie do młodego zespołu. Z takimi stereotypami muszą mierzyć się często osoby powyżej 45 roku życia. To zjawisko nosi nazwę ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek. A przecież dojrzałe osoby mogą być najwartościowszymi pracownikami!

praca zdalna

Praca zdalna – działaj mądrze, nie ciężko

Praca zdalna sprawdziła się w większości firm podczas lockdownu. Pracy online towarzyszy powiedzenie: „Działaj mądrze, nie ciężko”. To hasło lepiej brzmi po angielsku. Czyli: WORK SMART, NOT HARD. Odpowiedź na czasy, w których kilkunastogodzinny dzień pracy powinien zmuszać do refleksji, jak to zmienić, niż być powodem do dumy. Jak pracować mądrze, ale nie kosztem życia prywatnego?